ProDigit – 3D-skannauspalvelut

ProDigit

Nykyaikainen suunnittelu tapahtuu 3D-ympäristössä. Muutoskohteista, alkuperäisistä suunnitelmista tai yllättäen rikkoontuneista osista ei kuitenkaan aina ole olemassa 3D-malleja tai edes työpiirustuksia. Alkuperäiset 2D-piirustukset voivat olla myös myöhempien muutosten takia vanhentuneita, eivätkä enää vastaa todellisuutta.

3D-skannauksen avulla mikä tahansa olemassa oleva tila, rakennelma tai osa saadaan 3D-muotoon. Käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Teollisuuden puolella niin sanotun käänteisen suunnittelun, eli olemassa olevan kappaleen mittaamisen ja mallintamisen lisäksi skannausta ja keilausta voidaan hyödyntää ympäristön digitoinnissa ja mallintamisessa. Tällöin suunnittelussa voidaan paremmin huomioida ympäristön asettamat vaatimukset.

Vastaavasti skannauksen tuloksia voidaan hyödyntää rakennustekniikan apuna muutos- ja ympäristösuunnittelussa. Todellinen 3D-malli kohteesta helpottaa suunnittelua ja vähentää virheiden mahdollisuutta sekä mahdollistaa pidemmälle tehtävän esivalmistuksen ja toteutuksen suunnittelun. Itse remonttiin kuluvaa aikaa saadaan lyhennettyä ja vähennettyä oleellisesti kiinteistön käyttäjille koituvia häiriöitä.

Skannien avulla voidaan myös tarkastaa esimerkiksi valukappaleita ja valmistettuja rakenteita. Mahdollisten virheiden havaitseminen jo tuotannon alkuvaiheessa, ennen kalliita kuljetuksia ja jatkojalostusta tuottaa suoraan säästöjä.

Suunnittelun ja tuotannon lisäksi skanneja ja niiden avulla mallinnettuja kappaleita voidaan hyödyntää myös markkinoinnissa ja mainonnassa. 3D-malli on perinteisiä työpiirustuksia havainnollisempi. Mallinnettuja kappaleita voidaan myös hyödyntää mainoskuvien ja animaatioiden luonnissa. Esimerkiksi vapaasti nettiselaimessa pyöriteltävä kappale antaa tuotteen markkinointiin aivan uusia mahdollisuuksia.

Katso esimerkki animaatiosta:

Koska kyseessä on täysin koskettamattomaan  teknologiaan perustuva mittaus, skannaus soveltuu myös herkille kohteille, kuten erilaisten historiallisten ja arkeologisten kohteiden, tai vaikka ihmisten digitoimiseen. Skannauslaitteistomme ovat myös täysin liikuteltavissa, joten voimme palvella asiakkaitamme käytännössä missä tahansa.

Lue lisää ProDigit 3D-skannauspalveluistamme


Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti tai Puhelin (pakollinen)

Viesti