Olemme muuttaneet

Olemme muuttaneet uusiin tiloihin. Vastaisuudessa sekä posti- että käyntiosoitteemme on:

ProSolve Oy / ProDeliver Oy
Onkapannu 3
40700 JyväskyläTarvetta varaosille?

Meiltä saat ratkaisut erilaisten osien uusimiseen. Skannaamme vanhan osan ja valmistamme uuden 3D-tulostamalla tai valamalla.
Kuvassa on esimerkkinä auton käsinojan kannake, josta tehtiin uusi alumiininen kappale valamalla.

Kysy lisää prodigit@prosolve.fi tai 040-773 6970.

varaosa


Vakavuusselvitykset 1.4.2019 mennessä

Laajarunkoisten hallien omistaja,
muistathan, että laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista velvoittaa arvioimaan rakennuksenne rakenteellisen turvallisuuden.

Hallien omistajien on huolehdittava, että teräsrakenteisten hallien rakenteellinen turvallisuus on tarkastettu. Laukaassa 2013 tapahtuneen vakavan maneesionnettomuuden jälkeen on säädetty laki, joka velvoittaa arvioimaan laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

Lain mukaan vielä tarkastamattomat hallit tulisi olla tarkastettuna viimeistään 1.4.2019 mennessä, mikäli rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta ovat olleet vastuussa toisistaan riippumattomat tahot. Muussa tapauksessa tarkastus on pitänyt olla suoritettuna jo kuluvan vuoden huhtikuussa.

Olemme tehneet laajarunkoisten hallien turvallisuusarviota. Yrityksemme palveluihin kuuluvat myös monipuolisesti suunnittelu, valmistus ja asennus. Meiltä saatte tarvittaessa hallien rakenteelliset korjaukset arvioinnista toteutukseen.

Kysy lisää 045 631 7087Linjasaneerausten rakennuttaminen ja -valvonta

Syksyllä oli käynnissä Säynätsalossa 3-rappuisen kerrostalokohteen käyttövesiputkiston uusiminen. Käyttövesiputkiston uusimisen yhteydessä osa kylpyhuoneista saneerattiin. Projektipäällikkömme Mikko Lahtinen toimi urakan rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

Lahtinen kertoo, että urakka eteni melko hyvin suunnitelmien mukaan: ”Pieniä yllätyksiä tuli, mutta niistä selvittiin yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Linjasaneerauskohteet ovat haastavia, mutta hyvällä suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä urakoitsijan ja tilaajan kanssa, saadaan isotkin urakat hoidettu hyvin ja aikataulussa.” Lahtinen painottaa tiedottamisen tärkeyttä linjasaneerausurakoissa: ”Kun kaikki urakan osapuolet ovat tietoisia urakan etenemisestä, pysytään parhaiten aikataulussa”.

ProSolve tarjoaa linjasaneerausten hankesuunnittelua, rakennuttamis- ja valvontapalveluja. Meiltä hoituu myös vanhojen piirustusten päivittäminen.

Kysy lisää 040-773 6970/ Mikko LahtinenKoelaitteen suunnittelu, valmistus ja asennus

Syksyllä 2015 käynnistyi mielenkiintoinen projekti. Saimme toimeksiannon VTT:ltä koelaitteen rungoston toimituksesta. Projektin sisällöksi muodostui kokonaisurakka rungoston suunnittelusta asennukseen.

Yli 10 metriä pitkän laitteen suunnittelua on tehty yhteistyössä VTT:n kanssa. Suunnittelua on tehty toimistolla usean konesuunnittelun ammattilaisen voimin. Suunnittelijoiden tiiviin yhteistyön ansiosta suunnittelu on ollut tehokasta ja eri osa-alueet on saatu liitettyä yhteen sujuvasti. Suunnittelun apuna on käytetty myös paikallisia konsultteja.

Koelaitteen rungon teräsrakenteet valmistetaan omalla pajallamme, joka sijaitsee Rautpohjassa. Pajalla voidaan valmistaa teräsrakenteita omien ammattitaitoisten hitsareidemme toimesta.

Projekti on edennyt asennusvaiheeseen ja laitteen rungon asennustyöt ovat käynnissä. Asennusta suorittaa ProDeliverin asentajat ja työtä on valvomassa projektipäällikkömme Jaakko Seppänen.

Seppäsen mukaan mielenkiintoisinta projektissa on ollut kokonaisuus. ProDeliver tiiviissä yhteistyössä ProSolven kanssa on kokonaistoimittaja, jolta onnistuu isojenkin projektien toimitus ”avaimet käteen” -periaatteella. Yrityksemme laaja asiantuntijajoukko mahdollistaa monipuolisen osaamisen, jota voidaan hyödyntää erinomaisesti tämänkaltaisissa projekteissa.

Päivitetty 11/2016Laserkeilaus taloyhtiön saneeraushankkeiden suunnittelun tukena

Jyväskyläläinen pistepilvi_mallinnustaloyhtiö As Oy Jyväskylän Puistotori 2 on tehnyt kiinteistön korjauksia säännöllisesti. Rakennus on valmistunut vuonna 1971. Muutama vuosi sitten taloyhtiö alkoi valmistautumaan tuleviin korjaushankkeisiin ja päättivät päivittää olemassa olevat piirustuksen 3D-muotoon. Piirustusten päivittämiseen käytettiin laserkeilausmenetelmää. Menetelmässä rakennus skannataan laserkeilaimella ja saadun aineiston avulla rakennus mallinnetaan 3D-muotoon. Tuloksena saadaan sekä perinteiset 2D-rakennuspiirustukset että rakennuksen 3D-malli, jota voidaan hyödyntää korjaustarpeiden suunnittelussa.

Olemme saaneet olla mukana taloyhtiön korjaussuunnittelussa laserkeilauksesta alkaen. Suoritimme kohteessa laserkeilauksen ja rakennuksen mallinnuksen. Vuonna 2014 olimme mukana suunnittelemassa laajaa asunnonmuutostyötä kohteeseen. Suunnittelun yhteydessä päivitimme muutokset myös 3D-malliin ja piirustuksiin, jolloin taloyhtiön ei tarvinnut huolehtia erillisestä kuvien päivityksestä. Viime vuonna taloyhtiö käynnisti hankesuunnittelun laajaa remonttia varten, johon kuuluu mm. julkisivun, putkien ja sähköjärjestelmän saneeraukset. Taloyhtiö valitsi meidät hankesuunnittelijaksi. Hankesuunnittelua on helpottanut, kun taloyhtiö on ollut tuttu aiemmista projekteista. Putkiremontti on nyt edennyt suunnitteluvaiheeseen. Toimimme suunnitteluvaiheen konsulttina ja olemme hoitaneet suunnittelun kilpailutuksen.

Laserkeilausta ja sen avulla mallinnettua aineistoa on voitu käyttää monipuolisesti korjaushankkeiden tukena. Päivitetyt piirustukset ovat mittatarkkoja ja vastaavat nykyistä tilannetta. Laserkeilausaineistoa on käytetty hankesuunnittelun tukena. Kuvausaineistosta on päästy tarkistamaan mm. ovatko kylpyhuoneet alkuperäisiä. 3D-mallia on hyödynnetty myös sähkösuunnittelussa. Opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta teki meille opinnäytetyönään sähkösuunnitelman kohteeseen. Työn tarkoituksena oli luoda sähkösuunnitelma tehtyyn 3D-tietomalliin ja arvioida 3D-suunnittelun hyötyjä verrattuna perinteiseen suunnitteluun. 3D-suunnittelusta on hyötyä erityisesti mm. määrälaskentaan ja suunnitelman havainnollistamiseen.

Korjausten suunnittelun ja rakennuttamisen keskittäminen yhdelle konsultille on ollut kustannustehokasta. Laajan asiantuntijuutemme avulla voimme tarjota korjaushankkeet alusta loppuun, aina piirustusten päivittämisestä korjaushankkeiden toteuttamiseen asti.