3D-skannauspalvelut

Laserkeilauksen ja 3D-skannauksen avulla tuotettu kolmiulotteinen aineisto toimii lähtötietona esimerkiksi 3D-suunnittelulle, inventointimallinnukselle, linjasaneerauksille ja putkistosuunnittelulle.

Nykyaikainen suunnittelu tapahtuu 3D-ympäristössä. Muutoskohteista, alkuperäisistä suunnitelmista tai yllättäen rikkoontuneista osista ei kuitenkaan aina ole olemassa 3D-malleja tai edes työpiirustuksia. Alkuperäiset 2D-piirustukset voivat olla myös myöhempien muutosten takia vanhentuneita, eivätkä enää vastaa todellisuutta.

3D-skannauksen avulla mikä tahansa olemassa oleva tila, rakennelma tai osa saadaan 3D-muotoon. Käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Teollisuuden puolella niin sanotun käänteisen suunnittelun (reverse engineering), eli olemassa olevan kappaleen mittaamisen ja mallintamisen lisäksi skannausta ja keilausta voidaan hyödyntää ympäristön digitoinnissa ja 3D-mallintamisessa. Tällöin voidaan paremmin huomioida ympäristön asettamat vaatimukset esimerkiksi putkistosuunnittelussa tai tehdaslinjan muutoksissa.

Vastaavasti skannauksen tuloksia voidaan hyödyntää rakennustekniikan apuna muutos- ja ympäristösuunnittelussa kuten esimerkiksi linjasaneerauksissa. Inventointimalli kohteesta helpottaa suunnittelua ja vähentää virheiden mahdollisuutta sekä mahdollistaa pidemmälle tehtävän esivalmistuksen ja toteutuksen suunnittelun. Itse remonttiin kuluvaa aikaa saadaan lyhennettyä ja vähennettyä oleellisesti kiinteistön käyttäjille koituvia häiriöitä.

Skannausaineiston avulla voidaan myös tarkastaa muotovertailun avulla esimerkiksi valukappaleita ja valmistettuja rakenteita. Mahdollisten virheiden havaitseminen jo tuotannon alkuvaiheessa, ennen kalliita kuljetuksia ja jatkojalostusta tuottaa suoraan säästöjä.

Katso esimerkki animaatiosta:

Koska kyseessä on täysin koskettamattomaan teknologiaan perustuva mittaus, skannaus soveltuu myös herkille kohteille, kuten erilaisten historiallisten ja arkeologisten kohteiden, tai vaikka ihmisten digitoimiseen. Skannauslaitteistomme ovat myös täysin liikuteltavissa, joten voimme palvella asiakkaitamme käytännössä missä tahansa.


Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti tai Puhelin (pakollinen)

Viesti