Esteettömyyspalvelut

Esteettömyys ympäristön laatutekijänä on merkittävä osa toimivan hyvinvointivaltion ja infrastruktuurin rakennetta. Esteettömyys edistää ihmisoikeuksien, lakien ja asetusten toteutumista, vähentää syrjintää ja syrjäytymistä sekä mahdollistaa kaikille kansalaisille yhdenvertaiset edellytykset toimia tasavertaisesti yhteiskunnassamme. Esteetön ympäristö on kaikille käyttäjille miellyttävä käyttää, toimiva ja turvallinen. Esteettömän ympäristön toteutuminen edistää kilpailukykyä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia, ympäristön käyttöarvoa sekä asiakastyytyväisyyttä. Se on osa riskien hallintaa, tapaturmien ennaltaehkäisyä, yhteiskuntavastuun toteutumista sekä tärkeä osa toimivia työ- ja asuinympäristöratkaisuja. Kokonaisvaltaisessa ympäristön esteettömyydessä on huomioituna fyysisen, auditiivisen ja visuaalisen ympäristöjen ominaisuudet sekä viestinnän ja palveluiden saavutettavuus. Esteettömyys ei ole pelkästään vanhusten tai vammaisten asia, sen toteutumisesta hyötyvät yhtälailla kaikki käyttäjät, nyt tai myöhemmin. Siksi esteettömyyden tulisikin olla osa kestävän kehityksen ominaispiirre ja ympäristösuunnittelun perusprioriteetti.

ProKiPa – Esteettömyyspalvelut

Esteettömyyskartoitukset

Esteettömyyskartoitus on rakennettuun ympäristöön toteutettava toimenpide, joka tuottaa mitattua, määräykset ja erilaisten tilojen tai ympäristön käyttäjät huomioivaa, objektiivista tietoa ympäristön esteettömyydestä. Kartoituksessa selvitetään kohteen fyysinen esteettömyys ja saavutettavuus mm. liikkumisen toimivuuden, näkemis- ja kuulemisympäristön hahmotettavuuden kannalta. Esteettömyyskartoituksessa kohde käydään tarkasti läpi erilaisin työkaluin mitaten, arvioiden ja valokuvaten.

Esteettömyyskartoitus on hyvä teettää aina ennen peruskorjaushanketta, jolloin kartoituksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää peruskorjauksen yhteydessä. Esteettömyyskartoitus voidaan teettää esimerkiksi virastotaloihin, kauppakeskuksiin, kouluihin, kulttuurikohteisiin ja muihin julkisiin tiloihin. Esteettömyyskartoituksen tuloksena asiakkaalle toimitetaan raportti, jossa esitellään kohteessa havaitut mahdolliset esteettömyyden ongelmakohdat sekä puutteet. Lisäksi raportissa annetaan selkeät toimenpide-ehdotukset ja tarvittaessa mitoitusohjeet kohteen esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisen ja korjaamisen kannalta. Esteettömyyskartoitusraporttiin voidaan tarvittaessa laatia myös kustannusarvio havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Yrityksessämme on invalidiliiton ESKEH –rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittaja koulutuksen saaneita henkilöitä. Lisää tietoa esteettömyydestä invalidiliiton esteeton.fi –sivulta.

IMG_4303

Tuotekehitys

Toimimme asuntojen ja julkisten kiinteistöjen esteettömyyttä ja käytettävyyttä edistävien ratkaisujen sekä apuvälineiden tuotekehitysprojekteissa suunnittelun, testauksen ja valmistuksen osa-alueissa.  Meillä on suunnittelukokemusta mm. apuvälineistä sekä sähköavusteisten luiskien sekä laskeutuvien keittiön seinäkaappi- ja tasonostinten valmistuksesta.  Vastaamme tuotekehityshankkeen projektoinnista ja läpiviennistä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.  Joukossamme työskentelee esteettömyyden, hyvinvointiteknologian sekä sähkö- ja automaatioalan ammattilaisia.

Ota yhteyttä jos Sinulla on tuotekehitysidea, jonka lopputuotteen suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitset luotettavaa sekä osaavaa kumppania ja verkostoa.

tuotekehitys

Muutostyöt

Suunnittelemme ja toteutamme julkisiin ja yksityisiin rakennuksiin sekä taloyhtiöihin esteettömyyttä ja käytettävyyttä edistävät muutostyöt.  Muutostyö voi olla esimerkiksi kynnyksen luiskaus tai tukikaiteiden asunnus, luiskarakennelman suunnittelu ja toimitus, ovikoneiston asennus tai rakennuttamispalveluita vaativa suurempi muutostyöprojekti.

Kauttamme myös ”avaimet käteen” periaatteella vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt tarvittavine tuotetoimituksineen ja asennuksineen.

Kartoitamme aina kohteen nykytilanteen ja tarpeen sekä laadimme oman esityksemme muutostyön toteutuksesta toimitushinnoin. Vammaispalvelulain mukaisissa asunnon muutostöissä konsultoimme asiakkaan hoitohenkilökuntaa, jolloin asiakkaan toimintakyvyn edellyttämät vaatimukset muutostyön suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa jo huomioon.

Muutostyöt

Esteettömyyskonsultointi, suunnittelu ja lausunnot

Tarjoamme avustusta kaiken laajuisissa esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Esteettömyyskonsultointi voi olla laajuudeltaan hankkeen koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen esteettömyys osa-alueen neuvontaa ja informointia tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi luonnospiirustusten pohjalta laadittuja esteettömyyslausuntoja. Tarjoamme myös esteettömyyden asiantuntijuuttamme osaksi korjaus- tai uudisrakennushankkeen suunnitteluprosessia ja esteettömyydestä vastaavan työmaavalvonnan tehtäviä.

Esteettömyys suunnittelu

Esteettömyysluennot

Tarjoamme yrityksille, yhdistyksille, järjestöille ja kunnille esteettömyysteemaan liittyviä luentotuokiota esitysmateriaaleineen.

Esteettömyys luennot


Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti tai Puhelin (pakollinen)

Viesti