Inventointimallinnus

Kiinteistön Inventointimallinnuspalvelut

Tarjoamme kiinteistön inventointimallinnusta. Kiinteistön inventointimalli tehdään laserkeilausaineiston pohjalta, jolloin mallista saadaan mittatarkka ja nykytilannetta vastaava. Yrityksemme laajaan palvelutarjontaan kuuluvat myös rakennusmittausten tekeminen laserkeilauksen avulla.

Lue lisää ympäristön skannauksesta ja mallinnuksesta

Inventointimalliin voidaan lisätä tietosisältöä tarpeen mukaan (tontti, korkeuskäyrät, parkkialueet, kasvillisuus jne.) Tuotamme inventointimallit Yleisten Tietomallivaatimusten 2012 mukaisesti. Tietosisältöön vaikuttaa valittu tarkkuustaso, joka määritellään Rakennustiedon ohjeessa RT 10-11067.

Mallin hyödyt

Inventointimallista saatavaa tietoa voidaan käyttää suunnittelun (ark, säh, lvi) lähtötietoina esimerkiksi linjasaneerauksissa tai putkiremonteissa. Käytettäessä inventointimallia eri suunnitelmien pohjana käy yhteensovitus helposti ja varmasti, jolloin virheiden ja muutostöiden määrä vähenee. Lisäksi kaikilla hankkeen osapuolilla on käytössään sama, ajantasainen tieto, jota voidaan päivittää tarpeen mukaan. Malleja voidaan tallentaa IFC-muodossa, jolloin niiden tietosisältö säilyy ja on hyödynnettävissä eri suunnitteluohjelmistojen välillä.

Suunnitelmatpistepilvi_mallinnus pystytään havainnollistamaan malliin. Eri osapuolet näkevät muutokset ja lopputuloksen todenmukaisena 3D-mallina, joka useimmiten helpottaa ja nopeuttaa päätöksen tekoa. Inventointimallia päivityksineen voidaan käyttää korjausten ja muutosten suunnittelun pohjana myös tulevaisuudessa.

 


 

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti tai Puhelin (pakollinen)

Viesti