Koelaitteen suunnittelu, valmistus ja asennus

Syksyllä 2015 käynnistyi mielenkiintoinen projekti. Saimme toimeksiannon VTT:ltä koelaitteen rungoston toimituksesta. Projektin sisällöksi muodostui kokonaisurakka rungoston suunnittelusta asennukseen.

Yli 10 metriä pitkän laitteen suunnittelua on tehty yhteistyössä VTT:n kanssa. Suunnittelua on tehty toimistolla usean konesuunnittelun ammattilaisen voimin. Suunnittelijoiden tiiviin yhteistyön ansiosta suunnittelu on ollut tehokasta ja eri osa-alueet on saatu liitettyä yhteen sujuvasti. Suunnittelun apuna on käytetty myös paikallisia konsultteja.

Koelaitteen rungon teräsrakenteet valmistetaan omalla pajallamme, joka sijaitsee Rautpohjassa. Pajalla voidaan valmistaa teräsrakenteita omien ammattitaitoisten hitsareidemme toimesta.

Projekti on edennyt asennusvaiheeseen ja laitteen rungon asennustyöt ovat käynnissä. Asennusta suorittaa ProDeliverin asentajat ja työtä on valvomassa projektipäällikkömme Jaakko Seppänen.

Seppäsen mukaan mielenkiintoisinta projektissa on ollut kokonaisuus. ProDeliver tiiviissä yhteistyössä ProSolven kanssa on kokonaistoimittaja, jolta onnistuu isojenkin projektien toimitus ”avaimet käteen” -periaatteella. Yrityksemme laaja asiantuntijajoukko mahdollistaa monipuolisen osaamisen, jota voidaan hyödyntää erinomaisesti tämänkaltaisissa projekteissa.

Päivitetty 11/2016