Laserkeilaus taloyhtiön saneeraushankkeiden suunnittelun tukena

Jyväskyläläinen pistepilvi_mallinnustaloyhtiö As Oy Jyväskylän Puistotori 2 on tehnyt kiinteistön korjauksia säännöllisesti. Rakennus on valmistunut vuonna 1971. Muutama vuosi sitten taloyhtiö alkoi valmistautumaan tuleviin korjaushankkeisiin ja päättivät päivittää olemassa olevat piirustuksen 3D-muotoon. Piirustusten päivittämiseen käytettiin laserkeilausmenetelmää. Menetelmässä rakennus skannataan laserkeilaimella ja saadun aineiston avulla rakennus mallinnetaan 3D-muotoon. Tuloksena saadaan sekä perinteiset 2D-rakennuspiirustukset että rakennuksen 3D-malli, jota voidaan hyödyntää korjaustarpeiden suunnittelussa.

Olemme saaneet olla mukana taloyhtiön korjaussuunnittelussa laserkeilauksesta alkaen. Suoritimme kohteessa laserkeilauksen ja rakennuksen mallinnuksen. Vuonna 2014 olimme mukana suunnittelemassa laajaa asunnonmuutostyötä kohteeseen. Suunnittelun yhteydessä päivitimme muutokset myös 3D-malliin ja piirustuksiin, jolloin taloyhtiön ei tarvinnut huolehtia erillisestä kuvien päivityksestä. Viime vuonna taloyhtiö käynnisti hankesuunnittelun laajaa remonttia varten, johon kuuluu mm. julkisivun, putkien ja sähköjärjestelmän saneeraukset. Taloyhtiö valitsi meidät hankesuunnittelijaksi. Hankesuunnittelua on helpottanut, kun taloyhtiö on ollut tuttu aiemmista projekteista. Putkiremontti on nyt edennyt suunnitteluvaiheeseen. Toimimme suunnitteluvaiheen konsulttina ja olemme hoitaneet suunnittelun kilpailutuksen.

Laserkeilausta ja sen avulla mallinnettua aineistoa on voitu käyttää monipuolisesti korjaushankkeiden tukena. Päivitetyt piirustukset ovat mittatarkkoja ja vastaavat nykyistä tilannetta. Laserkeilausaineistoa on käytetty hankesuunnittelun tukena. Kuvausaineistosta on päästy tarkistamaan mm. ovatko kylpyhuoneet alkuperäisiä. 3D-mallia on hyödynnetty myös sähkösuunnittelussa. Opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta teki meille opinnäytetyönään sähkösuunnitelman kohteeseen. Työn tarkoituksena oli luoda sähkösuunnitelma tehtyyn 3D-tietomalliin ja arvioida 3D-suunnittelun hyötyjä verrattuna perinteiseen suunnitteluun. 3D-suunnittelusta on hyötyä erityisesti mm. määrälaskentaan ja suunnitelman havainnollistamiseen.

Korjausten suunnittelun ja rakennuttamisen keskittäminen yhdelle konsultille on ollut kustannustehokasta. Laajan asiantuntijuutemme avulla voimme tarjota korjaushankkeet alusta loppuun, aina piirustusten päivittämisestä korjaushankkeiden toteuttamiseen asti.