Lujuuslaskenta

Tarjoamme monipuolista lujuus- ja virtauslaskennan osaamista. Lujuuslaskennan suurimpana hyödyntämisalueena ovat uusien osien ja rakenteiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen liittyvät lujuusanalyysit. Lisäksi voidaan tehdä jo olemassa olevien osien ja rakenteiden FEM-analysointeja rakenteissa ilmenneiden ongelmien tai vaurioiden selvittämiseksi tai rakenteen elinkaaren jatkamiseksi. Virtauslaskennalla voidaan ratkaista monia fysikaalisia ilmiöitä, kuten painehäviö, virtauksen jakautuminen ja lämmönsiirto.

 

Lujuuslaskentapalveluita:

  • lujuuslaskenta (FEM)
  • virtauslaskenta (CFD)
  • optimointi
  • simulointi

 

Suunnittelu määrittää lopputuotteen kustannukset. Peruslähtötietojen mukaan määritellään rakenteet ja lujuuslaskennan avulla optimoidaan materiaalit sekä muut rakenteelliset ratkaisut. Suunnittelun edetessä voimme simuloida tuotteen toimintaa joko tietokoneen näytöllä tai luomalla osasta tai tuotteesta 3D-tulosteen, joka vastaa lopullista tuotetta. Simuloinnilla saadaan selville tuotteen ergonomiaa kuten toimivuus ja käytettävyys, optimaalinen materiaalimenekki sekä selvitetään konstruktion kriittiset kohdat. Kriittisten kohtien tarkistamisella varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa tuotteen kestävyys ja toiminta yhdessä lujuuslaskennan kanssa.


Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Nimi (pakollinen)

Sähköposti tai Puhelin (pakollinen)

Viesti