Kiinteistömittauksen ja inventointimallinnuksen toimeksiannot lisääntyvät

Kiinteistömittauksen ja inventointimallinnuksen toimeksiannot ovat lisääntyneet kovaa vauhtia. Mielestämme on hieno asia, että laserkeilauksen ja 3D-mallinnuksen määrä korjausrakentamisen projekteissa lisääntyy.

Menetelmien käyttöönotto on merkittävä kehitysaskel alalla. Mikäli halutaan varmistaa hankkeen hallittu ja tehokas läpimeno hankesuunnitteluvaiheesta lähtien, on syytä ottaa yhteyttä heti hankkeen alussa. Kiinteistömittauksella ja inventointimallinnuksella saadaan päivitettyä vanhat piirustukset 3D-muotoon. Samalla saadaan käyttöön laserkeilausaineisto, josta voidaan mm. tarkistaa helposti mittoja. Näin saadaan tehokkuutta projektinhallintaan ja vältetään viivästyksiä projektin eri vaiheissa. Projektin eri osapuolet pystyvät hahmottamaan kohteen erityispiirteet tarkasti. Kun on käytössä hyvä aineisto, eri vaiheiden kustannnusarviointia tehdessä ei arvauskertoimia tarvita, ja tämä tuo jo selkeitä säästöjä koko projektille.

Menetelmän ansiosta kaikkea ei tarvitse tehdä työmaalla, vaan voidaan käyttää myös erilaisia esivalmisteita. Työmaalla tehtävä työ vähenee ja projektin läpimenoaika lyhenee merkittävästi.

Soita ja kysy lisää!

Janne Salmela, toimitusjohtaja

0400857964