Vakavuusselvitykset 1.4.2019 mennessä

Laajarunkoisten hallien omistaja,
muistathan, että laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista velvoittaa arvioimaan rakennuksenne rakenteellisen turvallisuuden.

Hallien omistajien on huolehdittava, että teräsrakenteisten hallien rakenteellinen turvallisuus on tarkastettu. Laukaassa 2013 tapahtuneen vakavan maneesionnettomuuden jälkeen on säädetty laki, joka velvoittaa arvioimaan laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

Lain mukaan vielä tarkastamattomat hallit tulisi olla tarkastettuna viimeistään 1.4.2019 mennessä, mikäli rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta ovat olleet vastuussa toisistaan riippumattomat tahot. Muussa tapauksessa tarkastus on pitänyt olla suoritettuna jo kuluvan vuoden huhtikuussa.

Olemme tehneet laajarunkoisten hallien turvallisuusarviota. Yrityksemme palveluihin kuuluvat myös monipuolisesti suunnittelu, valmistus ja asennus. Meiltä saatte tarvittaessa hallien rakenteelliset korjaukset arvioinnista toteutukseen.

Kysy lisää 045 631 7087